Antikorózna ochrana

Príprava povrchu:

Otryskávanie

Najkvalitnejší a najviac používaný spôsob úpravy povrchu v našej spoločnosti je otryskávanie abrazivom (oceľová drť, piesok, korund). Je to jedna z najdôležitejších fáz povrchovej ochrany, ktorá vplýva na životnosť náterového systému. Princíp otryskávania spočíva v unášaní jemných abrazívnych častíc prúdom stlačeného vzduchu a ich následné vrhanie na povrch. 

Hlavné výhody otryskávania:

  • Odstránenie nečistôt z povrchu
  • Odstránenie starých náterov
  • Odstránenie hrdze
  • Zdrsnenie povrchu

Kvalita čistoty povrchu sa hodnotí v stupnici Sa 1 – 3. Najčastejší stupeň otryskania, ktorý poskytujeme je Sa 2,5 – veľmi dôkladné otryskanie.

Na stlačenie vzduchu používame kompresory Atlac Copco, Cat – Zepelin a Atmos.


Čistenie vodným lúčom

Ako alternatívu k otryskávaniu používame tiež čistenie vysokotlakovým vodným lúčom (tlak do 2 500 bar) pomocou vysokotlakového čerpadla URACA.

Ručné čistenie

Používa sa predovšetkým na malé plochy a na plochy, ktoré nie je možné otryskať – opravy na stavbách. Vykonáva sa pomocou uhlových brúsok, oceľových kief a brúsnych papierov.

Aplikácia náterov

Najčastejší spôsob aplikácie priemyselných náterov je bezvzduchové vysokotlakové striekanie (Airless), na ktoré používame moderné zariadenia Graco a Wagner.

Ako doplnok používame aj vzduchové striekanie – pre nátery s nižším obsahom sušiny. Na obtieranie a pásové nátery sa používa aplikácia valčekom, prípadne štetcom.

Špeciálne aplikácie hmôt:

Používa sa pri aplikácii bezrozpúšťadlových hmôt s krátkou dobou spracovateľnosti.

Metalizácia – vrhanie roztaveného kovu, zväčša Zn alebo Al na kovový povrch – nahrádza pozinkovanie

Nanášanie keramiky – ochrana povrchu určená vysokonáročného prostredia (vysoké pece, elektrárne). Naša spoločnosť je registrovaná ako aplikačná spoločnosť so schopnosťou aplikovať náterové systémy pre väčšinu renomovaných výrobcov náterových hmôt ako napr: JOTUN PAINT, HEMPEL COATINGS, SIGMA COATINGS, INTERNATIONAL PROTECTIVE COATINGS, METROTECT LIMITED, COPON, THORTEX, JUB KASTACO, AMERON, PYROSTOP STEEL, SIKA.