TRANSPETROL

Antikorózna ochrana ropných nádrží BUDKOVCE, TUPÁ pre konečného odberateľa - TRANSPETROL.

Posledné projekty

Pozrite si našu prácu